Rada Miejska

Rada Miejska w Szydłowie (2018-2024)

 1. Katarzyna Skuza (Solec) – Przewodnicząca Rady Miejskiej
 2. Zbigniew Głogowski (Szydłów) – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 3. Mariusz Arendarski (Osówka) radny
 4. Sebastian Gałązka (Korytnica) radny
 5. Łukasz Gondek (Szydłów) radny
 6. Ireneusz Jastrząb (Potok) radny
 7. Agnieszka Juszczak (Kotuszów) radna
 8. Damian Karwata (Rudki) radny
 9. Marcin Mazur (Jabłonica) radny
 10. Robert Prostak (Szydłów) radny
 11. Marek Skuza (Mokre) radny
 12. Dawid Sobiegraj (Brzeziny) radny
 13. Agnieszka Stawecka (Gacki) radna
 14. Joanna Suchojad (Wola Żyzna) radna
 15. Leszek Wójcik (Grabki Duże) radny

Dyżury radnych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie Katarzyna Skuza
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowie Zbigniew Głogowski
pełnią dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie zamiennie w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00
w sali USC, I p.

Dostępność