Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XLVIII/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Jabłonica na terenie gminy Szydłów

Uchwała: XXXVI/206/2021, z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów

Uchwała: XXIII/112/2008, z dnia: 25 marca 2008 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów, obejmującego obszary planistyczne wymienione w § 1 ust 5. Pdf – Uchwała Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 R.

01.pdf – GRANICE OBSZARÓW PLANISTYCZNYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

02.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARÓW Z1.1, Z1.2, Z5.1, Z5.2, Z8.1, Z8.2, Z9.8, Z9.9, Z9.10, Z9.11, Z9.12, Z9.13, Z9.14, Z9.15 i Z9.16

03.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z9.1, Z9.2, Z9.2a, Z9.3, Z9.4, Z9.5, Z9.6 i Z9.7

04.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z5.3, Z6.1, Z6.2, Z6.3, Z6.4, Z6.5, Z6.6 i Z6.7

05.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z12.1, Z12.2 i Z14

06.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z4

07.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z2 i Z7

08.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z11.1 i Z11.2

09.pdf – GMINA SZYDŁÓW – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z3.1, Z3.2 i Z13.1

10.pdf – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA – RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z8.3 i Z13.2

11.pdf – OBSZAR – BRZEZINY (1a, 1b i 1c)

12.pdf – OBSZAR – GACKI (2a, 2b i 2c)

13.pdf – OBSZAR – GRABKI DUŻE (3a i 3b)

14.pdf – OBSZAR – JABŁONICA (4a i 4b)

15.pdf – OBSZAR – KORYTNICA (5a i 5b)

16.pdf – OBSZAR – KOTUSZÓW (6a i 6b)

17.pdf – OBSZAR – MOKRE (7)

18.pdf – OBSZAR – OSÓWKA (8a i 8b)

19.pdf – OBSZAR – POTOK (9a i 9b)

20.pdf – OBSZAR – POTOK (9c, 9d, 9e i 9f)

21.pdf – OBSZAR – RUDKI (11a, 11b i 11c)

22.pdf – OBSZAR – SOLEC STARY (12a i 12b)

23.pdf – OBSZAR – SOLEC STARY (12c i 12d)

25.pdf – OBSZAR – WOLA ŻYZNA (14a i 14b)

26.pdf – OBSZAR – WOLICA (15)

27.pdf – OBSZAR – WYMYSŁÓW (16)

28.pdf – OZNACZENIA DLA PLANISTYCZNYCH OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH

29.pdf – Wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Gminy Szydłów

Uchwała: XXIII/105/2012, z dnia: 30 marca 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW
pdf – UCHWAŁA NR XXIII/105/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 30 MARCA 2012 R.

jpg – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/105/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 30 MARCA 2012 R.

Uchwała: XXXII/145/2012, z dnia: 28 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
pdf – UCHWAŁA NR XXXII/145/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

jpg – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXII/145/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

Dostępność