Urząd Miasta i Gminy Szydłów

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 354 51 25
tel./fax: 41 354 51 05
tel./fax: 41 354 51 30
e-mail: gmina@szydlow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:30 – 16:30
piątek: 7:30 – 15:30

Zadzwoń pod nr ogólny urzędu, poczekaj na zgłoszenie operatora lub wybierz nr wewnętrzny.

Zgłaszanie awarii wodociągowych: tel. 607 045 247

Identyfikator ePUAP: Urząd Gminy Szydłów /504b6nhqk1/skrytka
Dane do faktur: Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
NIP 866-16-08-398
Regon 291010814

Administrator szydlow.pl
Piotr Walczak
e-mail: promocja@szydlow.pl
tel. 41 354 51 25 w. 245

Konto bankowe: 09 8521 0006 2001 0000 0130 0002
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty skarbowe, udostępnianie danych osobowych, należności za wodę, ścieki, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, sprzedaż lokali użytkowych i wykup lokalu mieszkalnego)

Konto bankowe do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Szydłowie nr 12 8521 0006 2001 0000 0130 0045.


BurmistrzAndrzej Tuz, pok. 12 (tel. wew. 232)
Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 8.00 – 13.00.

SekretarzJanusz Sowa, pok. 9 (tel. wew. 233)
SkarbnikAnna Pytowska, pok. 7 (tel. wew. 242)

Referat Organizacyjny
Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjnego – Janusz Sowa, pok. 9 (tel. wew. 233)
Sekretariat – Aleksandra Rak, pok. 11 (tel. wew. 231)
Inspektor ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych i informatyki – Mateusz Szwarc, pok. 15 (tel. wew. 236)
Referent ds. funduszu sołeckiego, OSP, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Sylwester Celejowski, pok. 9 (tel. wew. 251)

Referat Finansowy
Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowego – Anna Pytowska, pok. 7 (tel. wew. 242)
Księgowa budżetowa – Monika Kwiatek, pok. 8 (tel. wew. 234)
Księgowa budżetowa, Zastępca Skarbnika – Beata Nowińska, pok. 8 (tel. wew. 234)
Księgowość – Anna Kozubek, pok. 8 (tel. wew. 234)
Referent ds. finansowych – Ewelina Strycharz, pok. 13 (tel. wew. 244)
Młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat – Aleksandra Pitek, pok. 13 (tel. wew. 244)
Księgowa budżetowa – Paulina Szymańska, pok. 1 (tel. wew. 241)
Stanowisko ds. księgowości, podatków i opłat – Anna Sadowska, pok. 1 (tel. wew. 241)

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Referatu – Sebastian Kiciński, pok. 21 (tel. wew. 239)
Referent ds. inwestycji – Roksana Pytowska, pok. 20 (tel. wew. 239)
Referent ds. inwestycji – Małgorzata Walkowicz, pok. 20 (tel. wew. 239)
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody – Paweł Kluszczyński, pok. 23 (tel. wew. 240)

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik Referatu – Anna Suchorowska, pok. 19 (tel. wew. 238)
Zastępca kierownika – Marta Stachowicz-Hanczke – pok. 19 (tel. wew. 238)
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Izabela Jaros-Palmąka, pok. 23 (tel. wew. 240)
Podinspektor ds. drogownictwa i komunikacji – Marcin Suchojad, pok. 22 (tel. wew. 246)
Podinspektor ds. ochrony środowiska – Wojciech Stachniak, pok. 22 (tel. wew. 246)
Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – Sławomir Kręcisz, pok. 1 (tel. wew. 241)

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Pasternak, pok. 16 (tel. wew. 243)

Promocja Miasta i Gminy
Inspektor ds. promocji – Piotr Walczak, pok. 2 (tel. wew. 245)
Młodszy referent – Katarzyna Krzemińska-Zachariasz, pok. 2 (tel. wew. 245)

Szczegółowy zakres działania i zadania urzędu określone są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.

Jednostki organizacyjne w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie: Kierownik – Mariusz Misterkiewicz, pok. 18 (tel. wew. 249)
Sylwia Cecot, pok. 18 (tel. wew. 249), Agata Suchojad, pok. 17 (tel. wew. 247)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie: Kierownik – Agnieszka Makowska
Teresa Jacak, Monika Kaczorowska, Krzysztof Niedbała, Iwona Wieczorek, Katarzyna Kręcisz-Śledź, pok. 4 i 5 (tel. wew. 235 i 237), Aneta Walkowicz, pok. 14 (tel. wew. 250).

Dostępność