Kurier Ziemi Szydłowskiej

Kurier Ziemi Szydłowskiej jest czasopismem społeczno-kultural­nym. Wydawany od 1998 r. do 2002 r. samodzielnie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, w latach 2003 – 2006 wspólnie z Urzędem Gminy. Od 2007 r. gazeta wydawana jest przez Urząd Gminy w Szydłowie. Na łamach kwartalnika poruszane są tematy bezpośrednio zwią­zane z Ziemią Szydłowską – aktualne wydarzenia, informacje dla mieszkańców, artykuły promujące region.

Materiały do publikacji prosimy dostarczać do siedziby redakcji – Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, pok. 2, e-mail: promocja@szydlow.pl
Materiały do najbliższego numeru przyjmowane będą do 27 marca 2023 r.

Podstawowe zasady odnośnie przyjmowanych materiałów:
1. Tekst powinien być przesłany w wersji elektronicznej edytowalnej (np. plik Word, txt)
2. Zdjęć nie wklejaj do Worda, tylko załącz jako osobne pliki np. jpg w DOBREJ rozdzielczości
3. Zanim wyślesz, sprawdź swój tekst pod względem stylistycznym

Plan wydawniczy na 2023 rok: kwiecień, październik, grudzień

Dostępność