Organizacje w Gminie Szydłów

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zarząd Gminny
 • OSP Gacki
 • OSP Grabki Duże
 • OSP Jabłonica
 • OSP Korytnica
 • OSP Kotuszów
 • OSP Osówka
 • OSP Potok
 • OSP Rudki
 • OSP Solec
 • OSP Szydłów
 • OSP Wola Żyzna

Koła Gospodyń Wiejskich

 • KGW Betulanki w Brzezinach
 • Stowarzyszenie KGW Gacki Mokre
 • KGW w Jabłonicy
 • KGW Kotuszowianki w Kotuszowie
 • KGW Solecczanki
 • KGW w Potoku
 • Stowarzyszenie KGW w Rudkach
 • KGW Szydłowianki

Inne Stowarzyszenia

 • Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie
 • Gminny Klub Sportowy w Szydłowie
 • Kółko Rolnicze w Szydłowie
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie
 • Stowarzyszenie „Lepiej dla wsi” w Korytnicy
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej

Parafie Rzymskokatolickie

 • Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie
 • Parafia Wniebowzięcia NMP w Potoku
 • Parafia św. Władysława w Szydłowie

Dostępność