Korytnica

Sołtys: Wiesława Krześ
Liczba mieszkańców: 239

Językoznawcy nazwę tę zaliczają do grupy obrazujących takie cechy osady, jak jej kształt, wielkość czy też morfologię terenu. Korytnica po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawia się w 1396 r.

W 1827 r. w Korytnicy żyło 246 osób zamieszkujących 29 budynków. W drugiej połowie XIX w. znajdowała się tu fabryka bibuły, młyn wodny, tartak, a także szkoła wikliniarstwa.

Obecnie (stan na 31.12.2014 r.) liczba ludności Korytnicy wynosi 239 osób (238 zameldowanych na stałe i 1 czasowo). Dzięki walorom przyrodniczym i aktywności mieszkańców sołectwo Korytnica odgrywa niebagatelną rolę w rozwoju turystyki. Zarejestrowanych jest tu aż 16 gospodarstw agroturystycznych, w większości zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodarstw Gościnnych „Nad zalewem Chańcza”. Od 2009 r., za sprawą powstałego wówczas zespołu śpiewaczego, kwitnie w Korytnicy także życie kulturalne. Członkami zespołu są zarówno osoby dorosłe jak i dzieci oraz młodzież. Nazwa zespołu - „Kasztalon” pochodzi od przysiółka Korytnicy zalanego po wybudowaniu zalewu Chańcza.

Sołtysem Korytnicy w latach 2011-2015 była Anna Chruścińska. W lutym 2015 r. na sołtysa wybrano Damiana Misterkiewicza. Od lutego 2019 r. funkcję sołtysa pełni Wiesława Krześ.