Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłów

UCHWAŁA NR XLVIII/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Jabłonica na terenie gminy Szydłów

Uchwała: XXIII/112/2008, z dnia: 25 marca 2008 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów, obejmującego obszary planistyczne wymienione w § 1 ust 5. Pdf - UCHWAŁA Nr XXIII/112/2008 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 25 MARCA 2008 R.

01.pdf - GRANICE OBSZARÓW PLANISTYCZNYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

02.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARÓW Z1.1, Z1.2, Z5.1, Z5.2, Z8.1, Z8.2, Z9.8, Z9.9, Z9.10, Z9.11, Z9.12, Z9.13, Z9.14, Z9.15 i Z9.16

03.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z9.1, Z9.2, Z9.2a, Z9.3, Z9.4, Z9.5, Z9.6 i Z9.7

04.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z5.3, Z6.1, Z6.2, Z6.3, Z6.4, Z6.5, Z6.6 i Z6.7

05.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z12.1, Z12.2 i Z14

06.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z4

07.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z2 i Z7

08.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z11.1 i Z11.2

09.pdf - GMINA SZYDŁÓW - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z3.1, Z3.2 i Z13.1

10.pdf - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA - RYSUNEK PLANU DLA OBSZARU Z8.3 i Z13.2

11.pdf - OBSZAR - BRZEZINY (1a, 1b i 1c)

12.pdf - OBSZAR - GACKI (2a, 2b i 2c)

13.pdf - OBSZAR - GRABKI DUŻE (3a i 3b)

14.pdf - OBSZAR - JABŁONICA (4a i 4b)

15.pdf - OBSZAR - KORYTNICA (5a i 5b)

16.pdf - OBSZAR - KOTUSZÓW (6a i 6b)

17.pdf - OBSZAR - MOKRE (7)

18.pdf - OBSZAR - OSÓWKA (8a i 8b)

19.pdf - OBSZAR - POTOK (9a i 9b)

20.pdf - OBSZAR - POTOK (9c, 9d, 9e i 9f)

21.pdf - OBSZAR - RUDKI (11a, 11b i 11c)

22.pdf - OBSZAR - SOLEC STARY (12a i 12b)

23.pdf - OBSZAR - SOLEC STARY (12c i 12d)

25.pdf - OBSZAR - WOLA ŻYZNA (14a i 14b)

26.pdf - OBSZAR - WOLICA (15)

27.pdf - OBSZAR - WYMYSŁÓW (16)

28.pdf - OZNACZENIA DLA PLANISTYCZNYCH OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH

Uchwała: XXIII/105/2012, z dnia: 30 marca 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW
pdf - UCHWAŁA NR XXIII/105/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 30 MARCA 2012 R.

jpg – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/105/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 30 MARCA 2012 R.

Uchwała: XXXII/145/2012, z dnia: 28 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
pdf - UCHWAŁA NR XXXII/145/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

jpg - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXII/145/2012 RADY GMINY SZYDŁÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.