Opieka nad kotami wolno żyjącymi

Kot wolno żyjący. Fot. Piotr Walczak
 • Szacunkowa populacja kotów wolno żyjących: 27.
 • Wykaz miejsc, w których kotom zapewnione jest schronienie:
  1. Budynki gospodarcze przy blokach w Grabkach Dużych,
  2. Przy budynku mieszkalnym nr 15 w Kotuszowie.
 • Aktualna lista karmicieli kotów wolno żyjących:
  1. Pani Małgorzata Kowalczewska,
  2. Pan Janusz Korus.
 • Wykaz miejsc, w których koty będą dokarmiane:
  1. Budynki gospodarcze przy blokach w Grabkach Dużych,
  2. Przy budynku mieszkalnym nr 15 w Kotuszowie.
 • Rodzaje karmy, którą będą dokarmiane: karma mokra i sucha.
 • Częstotliwość dokarmiania kotów wolno żyjących: 2 razy dziennie.

Ostatnia aktualizacja informacji: 25.01.2024

Dostępność