Opieka nad kotami wolno żyjącymi

  Kot wolno żyjący. Fot. Piotr Walczak
  • szacunkowa populacja kotów wolno żyjących – 0,
  • wykaz miejsc, w którym kotom zapewnione jest schronienie – brak,
  • aktualna lista karmicieli kotów wolno żyjących – brak,
  • wykaz miejsc, w których koty będą dokarmiane – brak,
  • rodzaje karmy, którą koty będą dokarmiane – karma mokra i sucha,
  • częstotliwość dokarmiania kotów wolno żyjących – brak.

  Dostępność