Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie

Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie
Kotuszów 62
28-225 Szydłów

Księża:
ks. kan. Jerzy Sobczyk

Informacje

Parafia erygowana przed 1326 r., granicami swymi obejmowała tereny okolicznych miejscowości, na których powstały później inne, nowe parafie. W połowie XV w. stał w Kotuszowie kościół drewniany. W XVI w. kościół został ograbiony i zniszczony przez Lanckorońskiego - kasztelana radomskiego. Parafianie uczęszczali wtedy do zakonnego kościoła w Kurozwękach. Syn kasztelana radomskiego Zbigniew Lanckoroński ufundował nowy kościół, który w XVII w. został spalony. Krzysztof z Brzezia Lanckoroński, starosta szydłowski wzniósł w 1661 r. obecny kościół murowany, uroczyście poświęcony w 1681 roku przez Mikołaja Oborskiego biskupa sufragana krakowskiego.

Kościół barokowy, zbudowany w kształcie krzyża, z 30 m wieżą u wejścia i dwoma kaplicami: św. Antoniego i św. Józefa. W prezbiterium ołtarz główny zbudowany po II wojnie światowej z obrazem Matki Bożej Kotuszowskiej, czczonej tu od wieków.

W czasie działań, wojennych w 1944/45 r. kościół został spalony wraz z wyposażeniem, a mury dotkliwie naruszone. Odbudowy kościoła i jego wyposażenia podjął się przybyły w 1945 r. ks. Antoni Sobczyk, który w szybkim czasie poprawił mury, wzniósł wieżę i dach, zbudował ołtarze i wyposażył na nowo świątynię. Parafia posiada akta parafialne od 1717 r.

Źródło: www.sandomierz.opoka.org.pl