Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

ul. Urocza 1
28-225 Szydłów

p.o. Dyrektora: Tomasz Zych

Telefony (w godz. 8.00 – 18.00)
tel. 41 35 45 182
tel. 515 034 461
tel. 797 531 501

Filia w Potoku
Potok 99
28-225 Szydłów

tel. 41 35 45 207

Dostępność