Wolica

Sołtys: Iwona Wojnowska
Liczba mieszkańców: 105

Po raz pierwszy miejscowość wymieniona została przez Jana Długosza w „Liber beneficiorum...”. Wzmianka ta pochodzi z lat 1470-1480. Nazwa „Wolica” należy do nazw informujących o metodach osadniczych i najprawdopodobniej świadczy ona, iż pierwsi osadnicy przez jakiś czas po osiedleniu się byli wolni od świadczeń na rzecz właściciela wsi.

W lustracji województwa sandomierskiego z lat 1564-1565 czytamy, że „w tej wsi kmieci nie masz, telko zagrodników 4, którzy siedzą na ogrodziech i na trosze ról i łąk, i pieszą robotę powinni”.

W 1827 r. Wolica liczyła 82 osoby zamieszkujące 13 budynków mieszkalnych. W czasie przeprowadzonego w 1921 r. spisu powszechnego odnotowano, iż na terenie wsi w 25 domach mieszkało 173 osoby (83 mężczyzn i 3 kobiety). Obecnie sołectwo ma 105 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.).

Z Wolicy wywodzi się mieszkający obecnie w Kielcach, Mieczysław Stawecki, wspierający działania społeczne i promocyjne na terenie gminy.

Sołtysem w latach 2011-2015 był Tomasz Mazur, w latach 2015-2019 Iwona Mazur. Od lutego 2019 r. sołtysem jest Iwona Wojnowska.