Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie

Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie
(budynek Urzędu Gminy, II piętro)
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Kierownik - Mariusz Misterkiewicz

tel. 41 354 51 02

NIP 655 104 25 98

Pracownicy:
Księgowa - Krystyna Wojterska