Gminny Program Rewitalizacji - ankiety

AnkietaSzanowni Państwo, Rada Gmina Szydłów w dniu 25 listopada 2015 podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, w którym wyznaczony zostanie obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz wskazane zostaną przedsięwzięcia mające na celu jego ożywienie społeczno-gospodarcze.

Zmiany w przepisach podatkowych

Wójt Gminy Szydłów informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym - mające wpływ na wysokość wymiaru podatku, termin płatności oraz ilość hektarów przeliczeniowych z posiadanych gruntów.

Pożegnaliśmy Profesora

Prof. Marian CzaplaW dniu 26 stycznia br., na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb prof. Mariana Czapli, artysty malarza, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ceremonii pogrzebowej, oprócz rodziny Zmarłego, władz Akademii, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, koleżanek i kolegów śp. Profesora, udział wzięli znajomi i przyjaciele z gminy Szydłów i powiatu staszowskiego.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS