Ogłoszenie o naborze wniosków

Białe ŁugiLokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłasza nabór wniosków nr: 1/2016 na przedsięwzięcie "1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej" oraz nr: 2/2016 na przedsięwzięcie "1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby...

Zaproszenie na wywiady grupowe

Obszar rewitalizacjiWójt Gminy Szydłów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, które odbędą się w dniu 4 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie.

Informacja LGD "Białe Ługi"

Białe ŁugiInformujemy, iż w dniu 2 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach...

Informacja LGD "Białe Ługi"

Białe ŁugiLokalna Grupa Działania „Białe Ługi” informuje o opublikowaniu na swojej stronie internetowej wzorów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS