Wyjazd do Białorusi

BiałoruśLokalna Grupa Działania „Białe Ługi” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wyjeździe do Białorusi - Szlakiem Polskich Artystów w dniach 05-09.10.2016 r. Trasa wyjazdu: Trzemosna - Brześć - Kobryń - Prużana - Różana - Kosów Poleski - Baranowicze - Nieśwież - Mir - Mińsk - Zaosie - Nowogródek - Grodno.

Nabór do punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku

GCKGminne Centrum Kultury w Szydłowie w związku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 nr RPSW.08.03.01-26-0027/16 pt. „Wesołe przedszkolaki z gminy Szydłów”, którego celem jest upowszechnianie i wzrost edukacji przedszkolnej ogłasza nabór do Punktów Przedszkolnych w Solcu i Potoku na rok szkolny 2016/2017.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Szydłów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów: Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów, Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS