Kurier Ziemi Szydłowskiej

Kurier Ziemi Szydłowskiej jest czasopismem społeczno-kultural­nym. Wydawany od 1998 r. do 2002 r. samodzielnie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, w latach 2003 – 2006 wspólnie z Urzędem Gminy. Od 2007 r. gazeta wydawana jest przez samorząd. Na łamach czasopisma poruszane są tematy bezpośrednio zwią­zane z Gminą Szydłów – aktualne wydarzenia, informacje dla mieszkańców, artykuły promujące region.

Plan wydawniczy na 2024 rok: marzec, październik, grudzień

Materiały do publikacji prosimy dostarczać do siedziby redakcji – Piotr Walczak, Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, pok. 2, e-mail: promocja@szydlow.pl
Materiały do najbliższego numeru przyjmowane będą do …

Podstawowe zasady materiałów przyjmowanych do publikacji

1. Tekst powinien być przesłany w wersji elektronicznej edytowalnej (np. plik Word, txt)
2. Zdjęć nie wklejaj do Worda, tylko załącz jako osobne pliki np. jpg w DOBREJ rozdzielczości
3. Zanim wyślesz, sprawdź swój tekst pod względem stylistycznym

Cennik płatnych ogłoszeń i reklam

Cała strona kolorowa (A4) – 280 zł + 23% VAT (344,40 zł brutto)
Jeden moduł ogłoszeniowy w Kurierze Ziemi Szydłowskiej ma rozmiar 3,8 x 3,8 cm.
Jeden moduł kolorowy kosztuje 8 zł + 23% VAT (9,84 zł brutto).
Podstawa: Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Szydłów z dn. 17 lutego 2011 r.

Pozostałe numery archiwalne: https://www.szydlow.pl/arch/kurier-ziemi-szydlowskiej

Dostępność