Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Stare piękne książki

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – edycja 2023 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa logotypy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3 został zaprojektowany na lata 2021-2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Operatorem projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, Gmina Szydłów otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł, z przeznaczeniem dla  Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie. Wkład własny finansowy Gminy Szydłów stanowi kwota 3 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 15 000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz działania promujące czytelnictwo.

Dostępność