Ankieta dla młodzieży w wieku 13-19 lat

Białe Ługi logo na tle rezerwatu

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” zaprasza MŁODZIEŻ w wieku 13-19 lat do udziału w badaniu ankietowym.

Wyniki ankiety pomogą nam w poznaniu opinii młodzieży na temat możliwości angażowania się w działania społeczne i pozwolą na sformułowanie diagnozy środowiska lokalnego.

Ankieta prowadzona będzie do 10 listopada 2023 r.

Dostępność