Ankieta dla organizacji pozarządowych

Ankieta

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe, w tym KGW, OSP, stowarzyszenia, fundacje, do wypełnienia ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/627uhQA6ZBGoJtUm8

Ankieta przygotowana została przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju w Osieku i ma na celu diagnozę potrzeb i problemów organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.  

Na podstawie danych z ankiet wydana zostanie publikacja ukazująca aktualną kondycję i potrzeby NGO z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wydanie publikacji jest jedną z części realizowanego przez Fundację projektu pn. „Rozwój Instytucjonalny, Misyjny i Wsparcie Realizacji Celów Statutowych Fundacji Aktywizacji i Rozwoju oraz Stworzenie Inkubatora FARMa”. 

Dostępność