Będzie termomodernizacja budynków w Brzezinach, Gackach, Rudkach i Osówce

Obiekty remizy Brzeziny, Gacki, Osówka, Rudki 2023

Firma Remontowa STENBUD z Wiązownicy Dużej zrealizuje cztery inwestycje termomodernizacyjne na terenie Gminy Szydłów. W Urzędzie Miasta i Gminy podpisano stosowne umowy na niemal 1,2 mln zł.

W dniu 22 maja 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz ze Skarbniczką Gminy Anną Pytowską podpisali cztery umowy z Właścicielem Firmy Remontowej STENBUD z Wiązownicy Dużej Piotrem Stępniem na poprawę efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów.

Logo Programu Polski Ład

Na termomodernizację budynków Gmina Szydłów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Umowy dotyczą: budynku świetlicy w Brzezinach, budynku OSP w Gackach, budynku OSP w Rudkach i budynku OSP w Osówce.

Wartość robót w systemie zaprojektuj i wybuduj wynosi 1.194.330,00 zł z czego: świetlica w Brzezinach – 207.870,00 zł, OSP w Gackach – 332.100,00 zł, OSP w Rudkach – 369.000,00 zł, OSP w Osówce – 285.360,00 zł.

Około 10% powyższych kwot to wkład własny Gminy Szydłów, 90% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadania mają zostać zrealizowane w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dostępność