Bezpieczne przejście dla pieszych w Solcu

W Solcu miał miejsce odbiór tzw. bezpiecznego przejścia dla pieszych.  

Inwestycja „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1816T (0038T) Grabki Duże – Solec w miejscowości Solec Stary” kosztowała 240.651,96 zł z czego 58% zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Zakres robót obejmował m.in. budowę chodnika na dojściach do przejścia, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED (solar + turbina wiatrowa) oraz montaż pionowych znaków drogowych i aktywnego oznakowania – znaku D-6 oraz oznakowania poziomego jezdni.

W czasie odbioru przejścia w Solcu Starym, od lewej: kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP Paweł Krakowiak, prezes „DB Budownictwo” Konrad Gądek, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, starosta staszowski Romuald Zgrzywa, główny specjalista w ZDP Agnieszka Gajda i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś. Fot. Jan Mazanka

Dostępność