Brama Krakowska oświetlona na biało-czerwono

Podświetlona Brama Krakowska w Szydłowie na biało-czerwono

Brama Krakowska to monumentalny zabytek, który nie tylko w dzień, ale także nocą wygląda pięknie. Szczególnie teraz, gdy jest podświetlony na biało-czerwono dzięki realizacji projektu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie „Szydłów w bieli i czerwieni” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Projekt miał na celu podniesienie stanu wiedzy mieszkańców gminy Szydłów o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym. Zwiększyliśmy obecność symboli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym oraz mamy nadzieję wzmocniliśmy poczucie osobistego przywiązania Polaków do symboli RP, a szczególności wieszania flag na domach podczas świąt państwowych.

Po realizacji wszystkich zadań wniosku odbiorcy powiększyli swoją wiedzę o ich historii, znaczeniu i symbolice, a także obowiązujących zasadach dotyczących posługiwania się nimi. Zorganizowaliśmy tematyczną wystawę (nadal można ją oglądać w zamku królewskim) oraz koncert muzyczny, które spotęgowały poczucie patriotyzmu wśród mieszkańców. W naszej siedzibie odbył się wykład historyka, ale też zajęcia plastyczne dla dzieci przeprowadzane w Dniu Flagi.

Iluminacja świetlna na zabytku jest spektakularnym zakończeniem projektu.

Maria Stachuczy
Dyrektor M-GCK w Szydłowie

Fot. P. Walczak

Dostępność