Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

Czujnik czadu

O ile ogień potrafimy dostrzec i w porę zareagować, to w przypadku tlenku węgla jesteśmy dużo bardziej bezradni, gdyż tlenek węgla jest bardzo trującym gazem oraz niewyczuwalnym przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla potocznie zwanego czadem lub „cichym zabójcą” nie usłyszysz, nie zobaczysz, nie poczujesz.

Czad jest nieco lżejszy od powietrza w przypadku wniknięcia do układu oddechowego człowieka wiąże się trwale z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.

Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych mogą być – a jak wykazuje praktyka codzienna – są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem.

Czad zabija. Zamontuj czujkę w domu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie apeluje aby:

  • wykonywać okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia, podczas używania jako opału drewna i węgla należy przeglądy
  • wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, podczas używania gazu ziemnego lub oleju opałowego przegląd należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
  • nie zasłaniać kratek i otworów wentylacyjnych,
  • przy montażu instalacji i urządzeń grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanych osób,
  • użytkować wyłącznie sprawne urządzenia, kontrolować ich stan techniczny,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, nowe okna są zazwyczaj o wiele bardziej szczelne i mogą pogarszać wentylację,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w kratkach np.: poprzez przyłożenie kartki papieru – przy prawidłowej wentylacji kartka powinna przylegać do kratki,
  • dla bezpieczeństwa należy zamontować czujniki tlenku węgla lub dymu,
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólu i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, objawy te mogą być sygnałem zatrucia czadem,
  • nie zostawiać pojazdów silnikowych w garażach z zapalonym silnikiem.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
st. bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz

Dostępność