Czyste Powietrze / I kw. 2023

Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!
KPO RP UE Next Generation

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia aktualne dane z Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy na koniec I kwartału 2023 roku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 124

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 260 040,01 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 51

Materiały informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze są dostępne do pobrania na stronie Programu – www.czystepowietrze.gov.pl

Dostępność