Czyste Powietrze / III kw. 2023

Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!
KPO RP UE Next Generation

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia aktualne dane z Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy na koniec III kwartału 2023 roku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 147

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 884 896,83 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 61

Materiały informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze są dostępne do pobrania na stronie Programu – www.czystepowietrze.gov.pl

Dostępność