Debata oceniająca roczną działalność Posterunku Policji

Debata o posterunku policji 2023

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, pod takim hasłem dzisiaj w Szydłowie odbyła się debata oceniająca roczną działalność Posterunku Policji po jego odtworzeniu. W debacie, którą poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Staszowie podinsp. Dariusz Kuroś uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz mieszkańcy.

Dzisiaj w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie odbyła się debata społeczna oceniająca roczną, po jego odtworzeniu, działalność Posterunku Policji w Szydłowie. Celem debaty było omówienie funkcjonowania Posterunku jako nowej jednostki na mapie bezpieczeństwa w powiecie staszowskim, przedstawienie działań podejmowanych przez pełniących tam służbę funkcjonariuszy oraz zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze poprawy bezpieczeństwa, a także przybliżenie metod i sposobów działania sprawców różnego rodzaju oszustw.

Debatę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Staszowie podinsp. Dariusz Kuroś. Stan bezpieczeństwa w gminie Szydłów przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie asp. szt. Tomasz Bilski. Kierownik zaprezentował dane statystyczne dotyczące stwierdzonych przestępstw i wykroczeń na terenie gminy Szydłów za 12 miesięcy funkcjonowania Posterunku. Omówiona również została działalność profilaktyczna dzielnicowych jako policjantów pierwszego kontaktu.

W dalszej części omówione zostały zagadnienia związane z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacją Moja Komenda. Dzielnicowa z Posterunku Policji w Szydłowie mł. asp. Sylwia Schwertner omówiła mechanizmy działania sprawców oszustw oraz przestrzegła jak się przed nimi chronić. W bloku tematycznym przeznaczonym na dyskusję pojawiły się wnioski, a także propozycje działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Na dzisiejszym spotkaniu głos zabrał również w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Sekretarz Pan Janusz Sowa, który w sposób pozytywny odniósł się do reaktywacji Posterunku Policji w Szydłowie.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Staszowie w swoim wystąpieniu odniósł się aprobująco do przywrócenia Posterunku. Podkreślił, że w ten sposób dostępność dostępność mieszkańców do policjantów jest zdecydowanie większa, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, a także zmniejszenie wystąpienia zachowań społecznie nieakceptowalnych.

Debatę podsumował podinsp. Dariusz Kuroś, który podziękował za przybycie i aktywne, konstruktywne włączanie się w dyskusję. Zapewnił, że wobec zgłaszanych problemów i zagrożeń, będą prowadzone działania zmierzające do ich analizy i możliwości eliminacji.

Na zakończenie zebrani wypełnili anonimową ankietę, wskazując uwagi i opinie dotyczące debaty oraz tematy, które ich zdaniem powinny być poruszane na kolejnych spotkaniach.

mł. asp. Joanna Szczepaniak
Źródło: KPP w Staszowie

Zdjęcia: P. Walczak

Dostępność