Dwie nowe inwestycje drogowe w Gminie Szydłów

Adam Darowski, Andrzej Tuz

Burmistrz Andrzej Tuz i Prezes Adam Darowski po podpisaniu umowy

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz w dniu 20 marca 2024 r. podpisał umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD, reprezentowanym przez Adama Darowskiego, na realizację dwóch inwestycji drogowych w Gminie Szydłów.

Pierwsze zadanie dotyczy przebudowy drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie. Projekt obejmuje odcinek o długości 260 metrów, gdzie nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 4 metrów wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi 0,75 m. Projekt przewiduje również wykonanie poboczy oraz systemów odwadniających, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Drugie zadanie obejmuje przebudowę drogi na działce nr 223/2 w miejscowości Grabki Duże. Zaplanowano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 290 metrów i szerokości 3,5 metra z poboczami obustronnymi 0,75 m, co także poprawi dostępność i funkcjonalność drogi dla mieszkańców oraz odwiedzających.

Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Realizacja obu projektów jest możliwa dzięki pozyskaniu funduszy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który pokryje 70% kosztów inwestycji. Dla zadania pierwszego kwota umowy wynosi 306 998,16 zł, natomiast dla drugiego zadania – 187 771,80 zł. Dzięki tym środkom Gmina Szydłów kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców. (UMiG Szydłów)

Dostępność