Fundusze na przebudowę dróg w Gminie Szydłów

Gmina Szydłów pozyskała kolejne fundusze na przebudowę dróg. Inwestycje zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 30 stycznia 2024 r. Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Szydłów Andrzejem Tuzem na dofinansowanie dwóch odcinków dróg: w Grabkach Dużych i Szydłowie.

Zadanie „Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 232/2 w miejscowości Grabki Duże od km 0+000 do km 0+290” zostanie dofinansowane kwotą 146 532,00 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do km 0+260” otrzyma dofinansowanie w wysokości 229 052,00 zł, co również stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto, przebudowane zostaną także dwie drogi powiatowe: w Rudkach i Kotuszowie. Każdy z tych odcinków będzie miał długość 995 metrów. Dla drogi powiatowej nr 1267T Chmielnik – Potok w miejscowości Rudki wartość dofinansowania wynosi 1 177 944,00 zł. Dla drogi powiatowej nr 1814T Szydłów – Kotuszów w miejscowości Kotuszów, wartość dofinansowania to 1 496 929,00 zł. Kwoty te stanowią 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny pokryje Gmina Szydłów (10%) i Powiat Staszowski (10%).

Andrzej Tuz, Józef Bryk

Fot. Lucjan Piotrowski

Dostępność