Gacki

Sołtys: Ewelina Górska
Liczba mieszkańców: 473

Miejscowość pojawia się w źródłach pisanych po raz pierwszy w r. 1439 jako wieś królewska. W drugiej połowie XVI w. żyło tu 10 kmieci i jeden zagrodnik. Był folwark królewski składający się z 3 pól. Lustracja z lat 1660-1664 wspomina, że na rzece Ciekącej był kiedyś młyn nazywany „Gostowski”, który „z dawna spustoszał i teraz go nie masz”.

W 1827 r. w Gackach mieszkało 286 osób w 41 domach. W 1921 r. miały 723 osoby (364 mężczyzn i 359 kobiet) i 109 numerów domów.

Z Gacek pochodzi wybitny polski malarz prof. Marian Czapla.

Współcześnie Gacki mają 466 mieszkańców stałych i 7 czasowych, co czyni je drugim, po Szydłowie, największym sołectwem gminy wg danych na 31.12.2014 r.

Sołtysem Gacek w latach 2011 - 2019 był Zbigniew Klusek. W styczniu 2019 r. sołtysem wybrano Ewelinę Górską.