Gmina Szydłów przystąpiła do Świętokrzyskiego Klastra Energii

Podpisanie umowy przez Gminę Szydłów o wstąpieniu do Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów w dniu 1 marca 2023 r. podpisał umowę przystąpienia Gminy Szydłów do „Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie”.

Wcześniej, 20 lutego br. uchwałę o wyrażeniu zgody na przystąpienie do klastra podjęła Rada Miejska w Szydłowie.

Głównym celem klastra jest współpraca w zakresie budowy elektrowni odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz systemów jej magazynowania wraz z budową sieci dystrybucji energii elektrycznej, a także wspólne inwestycje dotyczące miejskich i międzymiastowych linii komunikacyjnych autobusowych, kolejowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Obecnie członkami klastra są: Gmina Staszów, ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ZEC w Staszowie Sp. z o.o., ZGOK w Rzędowie Sp. z o.o., PGKiM w Staszowie Sp. z o.o., Domat Consulting Sp. z o.o., Gmina Tuczępy i od 01.03.2023 roku Gmina Szydłów.

Mając na uwadze rozwój Gminy Szydłów, a zwłaszcza możliwość podniesienia jakości życia mieszkańców oraz pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych na nowoczesne działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, sprzyjające rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej, podpisana umowa przyniesie wiele korzyści dla rozwoju tego obszaru naszej wspólnoty.

Sebastian Kiciński
Fot. F. Palmąka

Dostępność