Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szydłów:

Lp.Nazwa podmiotu, adres i telefonData ważności zezwolenia
1.Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów,
tel. 41 354 51 25 wew. 238
Podmiot zwolniony
z obowiązku uzyskania
zezwolenia (art. 7 ust. 5 ucipg).
2.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów,
tel. 15 864 26 41
Zezwolenie ważne
na czas nieokreślony.
3.WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31
18.05.2027 r.
4.WC-Box Usługi asenizacyjne, wynajem toalet
przenośnych, Przededworze 34, 26-020 Chmielnik,
tel. 665 373 975
10.05.2031 r.
5.mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,
tel. 800 000 800
05.04.2033 r.
6. Usługi Asenizacyjne Adrian Dziadura, ul. dr Antoniego Gałązki 13/10, 28-133 Pacanów09.11.2033 r.

Dostępność