Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024

Śmieciarka do odbioru odpadów

W dniu 29.11.2023 r. Gmina Szydłów podpisała umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2024 rok z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych FART-BIS Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 KIELCE.

Podwykonawcą w/w usługi jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.
Telefon: 15 864 26 41 wew. 37
E-mail: sekretariat@pgkim.pl

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pozostaje bez zmian i wynosi 16,50 zł miesięcznie od osoby, natomiast w przypadku nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik stawka wynosi 14,50 zł od osoby miesięcznie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym należy wpłacać kwartalnie (za trzy kolejne miesiące bez wezwania) w następujących terminach:
I KWARTAŁ (styczeń / luty / marzec) – do 28 lutego b.r.
II KWARTAŁ (kwiecień / maj / czerwiec) – do 30 maja b.r.
III KWARTAŁ (lipiec /sierpień / wrzesień) – do 30 września b.r.
IV KWARTAŁ (październik / listopad / grudzień) – do 30 listopada b.r.

W przypadku domków letniskowych opłatę w wysokości 150,00 zł/rok należy wpłacać w dwóch ratach po 75,00 zł w terminach:
a) do 30 maja danego roku
b) do 30 września danego roku

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u sołtysów (inkasentów) swoich miejscowości, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie:

12 8521 0006 2001 0000 0130 0045

wraz z podaniem miesięcy (raty), której dotyczy opłata.

Harmonogram odbioru odpadów 2024

Harmonogram odbioru odpadów śmieci Gmina Szydłów 2024

Dostępność