I Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Rada Miejska w Szydłowie z Burmistrzem i Skarbnikiem, 7 maja 2024 r.

W dniu 7 maja 2024 r., miesiąc po wyborach samorządowych, odbyła się uroczysta inauguracja nowej kadencji Rady Miejskiej w Szydłowie na lata 2024-2029. Radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano przewodniczących.

Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Marek Skuza. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Szydłowie Anna Arendarska wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

Rada Miejska w Szydłowie nowej kadencji składa się z 15 radnych:

 • Mariusz Arendarski (Osówka),
 • Anna Basa-Schab (Wola Żyzna),
 • Zbigniew Głogowski (Szydłów),
 • Ewelina Grosicka (Gacki),
 • Agnieszka Juszczak (Kotuszów),
 • Katarzyna Kałandyk (Rudki),
 • Wiesława Krześ (Korytnica),
 • Marcin Mazur (Jabłonica),
 • Marek Skuza (Gacki),
 • Katarzyna Skuza (Solec),
 • Ewa Stolarska (Brzeziny),
 • Radosław Tarnowski (Szydłów),
 • Kornelia Wiewióra (Szydłów),
 • Dominika Wójcik (Potok),
 • Leszek Wójcik (Grabki Duże).

Zaświadczenie o wyborze zostało wręczone również nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów Andrzejowi Tuzowi. Po oficjalnym ślubowaniu radnych, Radny Senior potwierdził prawomocność obrad, a zgromadzeni radni przyjęli porządek obrad.

W ramach pierwszych zadań nowo wybranej Rady Miejskiej przeprowadzono wybory na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej jednogłośnie wybrano Katarzynę Skuzę, natomiast Zbigniew Głogowski został jednogłośnie wybrany na Wiceprzewodniczącego. Oboje podziękowali za zaufanie i wyrazili gotowość do efektywnej współpracy.

W kolejnym punkcie programu miało miejsce ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza. Następnie burmistrz pogratulował wybranym przewodniczącym oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę z Radą Miejską oraz Urzędem Miasta i Gminy w nadchodzących latach.

Miłym zakończeniem pierwszej sesji były gratulacje dla burmistrza i radnych od sołtysów, pracowników urzędu i jednostek podległych oraz mieszkańców.

PW

« z 2 »

Zapis transmisji

Dostępność