Informacja o I Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) Komisarz Wyborczy w Kielcach II zwołuje na dzień 7 maja 2024 r. (wtorek) na godz. 10:00 pierwszą sesję Rady Miejskiej w Szydłowie wybranej w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 r. Obrady sesji odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Szydłowie.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Szydłowie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Szydłowie nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowie.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowie.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowie prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowie.
 10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Szydłowie.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II
(-) Robert Dróżdż

Zapis transmisji

Dostępność