Informacja o osiągniętych w 2021 r. poziomach recyklingu

Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 roku w gminie Szydłów.
Za 2021 r. uzyskano następujące poziomy:

  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (wymagany do osiągnięcia 20 %) – osiągnięty przez gminę poziom 40,57%
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – poziom składowania wyniósł 24,64% (obowiązek informacyjny).
  • składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzana odpadów komunalnych za 2020 i 2021 rok wyniósł – w 2020 – 32,33% natomiast w roku 2021 r. wyniósł 40,98% (obowiązek informacyjny).

Dostępność