Inwestycje w infrastrukturę wodną

Andrzej Kowalik Akwedukt, Andrzej Tuz Burmistrz

Podpisanie umów na dwa zadania. W imieniu Gminy Szydłów umowy podpisał Burmistrz Andrzej Tuz, w imieniu Akwedukt Staszów Sp. z o.o. – Prezes Andrzej Kowalik.

14 marca br. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał istotne umowy, które zapoczątkują serię inwestycji w infrastrukturę wodną w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica.

Logo Programu Polski Ład

Te strategiczne inicjatywy zostały sfinansowane dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych edycji III PGR, z intensywnością dofinansowania wynoszącą aż 98%.

Zakres inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” obejmuje:

1. Budowa hydroforni w Kotuszowie: Zaprojektowanie i budowa hydroforni w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co ma na celu podniesienie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Wartość: 306 516,00 zł. Wykonawca: „AKWEDUKT” Staszów Sp. z o.o.

2. Modernizacja ujęcia wody w Korytnicy i przepompowni w Kotuszowie: Dostawa urządzeń niezbędnych do modernizacji infrastruktury, które zwiększą efektywność pracy systemu wodnego oraz zapewnią optymalne warunki pracy ujęcia i przepompowni. Wartość: 221 400,00 zł. Wykonawca: „AKWEDUKT” Staszów Sp. z o.o.

3. System monitoringu sieci wodociągowej: Wymiana wodomierzy i instalacja systemu zdalnego odczytu oraz wykonanie systemu monitoringu, co znacząco poprawi zarządzanie zasobami wodnymi. Wartość: 274 861,95 zł. Wykonawca: „METERING” Anna Moder

Projekty te są kluczowe dla rozwoju infrastrukturalnego Gminy Szydłów i mają na celu nie tylko ulepszenie jakości dostępnych zasobów wodnych ale i zapewnienie mieszkańcom nowoczesnych rozwiązań związanych z dystrybucją wody.

Realizacja zadań w ramach tych umów jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców oraz dostosowania gminy do nowoczesnych standardów ekologicznych i operacyjnych. (UMiG Szydłów)

Dostępność