Jak odpowiednio reagować na incydenty z udziałem wilków?

Wilki zimą. Fot. Eva Blue / unsplash.com

Mając na uwadze, że w ostatnim czasie ukazały się kolejne informacje, w tym medialne, dotyczące pojawiania się wilków w sąsiedztwie siedzib ludzkich oraz wzrostu populacji wilka (Canis lupus), także na terenie województwa świętokrzyskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, współpracując z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, informuje, że spotkania na linii człowiek-wilk mają charakter incydentalny i na ich podstawie nie należy podejmować pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników, w sytuacjach kiedy nie jest to zasadne. Wszystkie niebezpieczne sytuacje powinny jednak wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej reakcji.

Przypominamy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym i za zabicie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wilki jako dzikie zwierzęta unikają spotkania z człowiekiem, szukając spokojnych miejsc na odpoczynek i wychowanie młodych w dużych kompleksach leśnych. Jednak poszukując pokarmu mogą znaleźć się w pobliżu siedzib ludzkich lub innych miejsc naszej aktywności, a postępowanie człowieka może powodować narastanie konfliktów.

Jeżeli mieszkamy na skraju kompleksu leśnego, spacerujemy po lesie jako turyści lub w ramach czynności zawodowych w stosunku do wilków i innych dzikich zwierząt należy przestrzegać następujących zasad:

  • nigdy nie dokarmiać wilków,
  • zapewniać właściwą opiekę nad domowymi psami, zwłaszcza podczas spacerów po lesie, poprzez prowadzenie ich na smyczy,
  • przetrzymywać odpady spożywcze w szczelnych, zamykanych pojemnikach, dotyczy to w szczególności odpadów mięsa i wędlin, które mogą zwabiać drapieżniki,
  • nie pozostawiać resztek jedzenia w lesie, w koszach na parkingach leśnych, aby zwierzęta nie postrzegały ludzi jako dostarczycieli pokarmu.

Jeśli wilk zbliża się na odległość mniejszą niż około 30 metrów lub obserwuje nas zbyt długo, należy podjąć następujące działania:

  • unieść ręce i machać nimi szeroko,
  • pokrzykiwać głośno, ostrym tonem w stronę wilka,
  • rzucić w jego stronę przedmiotami będącymi w zasięgu ręki (np. grudy ziemi, kamienie),
  • wycofać się spokojnie, można przyspieszyć po upewnieniu się, że zwierzę jest daleko,
  • zawiadomić o zdarzeniu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Urząd Miasta i Gminy Szydłów pod numerem 41 354 51 25 wew. 238.

Co robimy w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki?

Zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez m.in. wilki. Na wniosek poszkodowanego wypłacane są odszkodowania za szkody przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Procedura wypłacania odszkodowań została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645). Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Informacje na temat szkód wyrządzonych przez wilki, zasad wypłaty odszkodowań, zabezpieczeń przed szkodami oraz uzyskiwania zezwoleń na odstępstwa w stosunku do wilka można uzyskać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 pod nr tel. 41 343 53 45, kontaktując się z sekretariatem pod nr tel. 41 343 53 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl.

Dostępność