Jakość wody z wodociągu Szydłów

Kran ze spadającą kroplą wody.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z dn. 27 czerwca 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „SZYDŁÓW”.

Woda z wodociągu SZYDŁÓW może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Dostępność