Kanalizacja sanitarna w Gackach

Gmina Szydłów zrealizowała zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki.

Burmistrz Andrzej Tuz i Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Sebastian Kiciński przy jednej z wybudowanych przepompowni w Gackach.

Gmina Szydłów zrealizowała zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki” w ramach „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów”.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat z miejscowości Ociesęki w Gminie Raków.

Wykonane roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego, obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki, w zakresie:

a) Kanał sanitarny grawitacyjny fi 200 długości 1355,50 m;
b) Rurociągi tłoczne fi 90 długości 363 m;
c) Przepompownia ścieków surowych 2 szt.;
d) przejścia pod drogami o średnicy 160 mm w pasach drogowych 442,5 m;
e) Przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Flaga Polski i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
Uzupełnienie subwencji ogólnej
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów”
DOFINANSOWANIE: 1 238 739,80 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 749 083,03 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów”
DOFINANSOWANIE 500 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 749 083,03 zł

Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.

UMiG Szydłów

Dostępność