Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie

Rada Miejska tablica urzędowa

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie dotyczący zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2022 r.

W związku z ustaleniem na dzień 28 czerwca 2023 r. terminu sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy za 2022 r. informuję, że mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. (wtorek) do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Szydłów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, w godzinach od 7:30 do 15:15 (czwartek od 8:30 do 16:30).

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2.

(-) Katarzyna Skuza
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie

Dostępność