Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie

Rada Miejska tablica urzędowa

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie dotyczący
zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2023 r.

W związku z ustaleniem na dzień 26 czerwca 2024 r. terminu sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy za 2023 r. informuję, że mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć najpóźniej

do dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek)

do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Szydłów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, w godzinach od 7:30 do 15:15.

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza

Dostępność