Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

Kran ze spadającą kroplą wody.

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Szydłów, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Szydłów, Wola Żyzna, Solec, Grabki Duże, Wolica, Mokre, Gacki, Osówka, Brzeziny

Na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie znak: NHS.920.9.59.2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Gmina Szydłów informuje mieszkańców miejscowości: Szydłów, Wola Żyzna, Wolica, Grabki Duże, Solec, Mokre, Gacki, Osówka, Brzeziny, że w próbce wody pobranej z wodociągu Szydłów wykryte zostały bakterie z grupy coli w ilości 8 jtk/100ml. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enterokoków.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Saszowie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo wodę  do spożycia z wodociągu publicznego Szydłów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Bakterie w takiej ilości nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana woda wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.

Do innych celów woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Dostępność