Konsultacje społeczne / SRPS dla Gminy Szydłów na lata 2024 – 2030

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2024-2030

Konsultacje społeczne w przedmiocie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłów na lata 2024 – 2030.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłów na lata 2024 – 2030. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców na temat w/w projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów w sferze społecznej w Gminie Szydłów.

Uwagi, opinie i wnioski do konsultowanego dokumentu można zgłaszać od dnia 01 marca 2024 roku do dnia 10  marca 2024 roku za pomocą Karty konsultacyjnej. Wypełnione Karty konsultacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres gops@szydlow.pl lub dostarczyć osobiście  do M-GOPS Szydłów, bądź przesłać pocztą tradycyjną w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „konsultacje społeczne” na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szydłów  na lata 2024 – 2030 zapraszamy mieszkańców Gminy Szydłów.

Dostępność