Kurier Ziemi Szydłowskiej

Kurier Ziemi Szydłowskiej jest czasopismem społeczno-kultural­nym. Wydawany od 1998 r. do 2002 r. samodzielnie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, w latach 2003 - 2006 wspólnie z Urzędem Gminy. Od 2007 r. gazeta wydawana jest przez Urząd Gminy w Szydłowie. Na łamach kwartalnika poruszane są tematy bezpośrednio zwią­zane z Ziemią Szydłowską - aktualne wydarzenia, informacje dla mieszkańców, artykuły promujące region.

Materiały do publikacji prosimy dostarczać do siedziby redakcji - Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pok. 2, e-mail: promocja@szydlow.pl do 20 września 2019 r.

Plan wydawniczy na 2019 rok: marzec, wrzesień, grudzień

Archiwalne numery Kuriera Ziemi Szydłowskiej

Kurier Ziemi Szydłowskiej2019: Nr 66,
2018: Nr 63, Nr 64, Nr 65
2017: Nr 60, Nr 61, Nr 62
2016: Nr 57, Nr 58, Nr 59
2015: Nr 54, Nr 55, Nr 56
2014: Nr 51, Nr 52, Nr 53
2013: Nr 48, Nr 49, Nr 50
2012: Nr 45, Nr 46, Nr 47
2011: Nr 42, Nr 43, Nr 44
2010: Nr 40, Nr 41
2009: Nr 38, Nr 39
2008: Nr 36, Nr 37
2007: Nr 34, Nr 35
2006: Nr 31, Nr 32, Nr 33
2005: Nr 28, Nr 29, Nr 30
2004: Nr 25, Nr 26, Nr 27
2003: Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 24
2002: Nr 19, Nr 20
2001: Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18
2000: Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14
1999: Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8
1998: Nr 1, Nr 2, Nr 3

Cennik płatnych ogłoszeń i reklam
Jeden moduł ogłoszeniowy w Kurierze Ziemi Szydłowskiej ma rozmiar 3,8 x 3,8 cm.
Jeden moduł czarno-biały kosztuje 6 zł + 23% VAT (7,38 zł brutto).
Jeden moduł kolorowy kosztuje 8 zł + 23% VAT (9,84 zł brutto).
Podstawa: Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Szydłów z dn. 17 lutego 2011 r.

Cała strona czarno-biała (A4) - 210 zł +23% VAT (258,30 zł brutto).
Cała strona kolorowa (A4) - 280 zł + 23% VAT (344,40 zł brutto).