Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy pok. nr 4 i 5.

ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Pracownicy:
mgr Agnieszka Makowska – Kierownik
mgr Aneta Walkowicz – Księgowa
Teresa Jacak – Specjalista pracy socjalnej
mgr Monika Kaczorowska – Specjalista pracy socjalnej
mgr Katarzyna Kręcisz-Śledź – Specjalista pracy socjalnej
mgr Krzysztof Niedbała – Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
mgr Iwona Wieczorek – Pracownik socjalny

tel. 41 354 51 58
tel. 41 354 51 25 wew. 235 (T. Jacak, I. Wieczorek, M. Kaczorowska, K. Kręcisz-Śledź)
tel. 41 354 51 25 wew. 237 (A. Makowska, K. Niedbała)
tel. 41 354 51 25 wew. 250 (A. Walkowicz)

Czynny poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7:30 – 15:30
w czwartek w godz. 8:30 – 16:30.

Informacje z kategorii Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dostępność