Mokre

Sołtys: Jerzy Skuza
Liczba mieszkańców: 145

Nazwa „Mokre”, jest zaliczana do nazw topograficznych, przyrodniczo-krajobrazowych. Jest jednym z przypadków odzwierciedlenia rodzaju podłoża - informuje o podłożu wilgotnym, podmokłym.

W XIX w. Mokre należało do gminy i parafii Kurozwęki. W 1827 r. liczyło 25 osób mieszkających w 8 domach. Osada wchodziła w skład dóbr majątku Kurozwęki. Obecnie sołectwo Mokre liczy 150 mieszkańców (148 zameldowanych na stałe, 2 czasowo).

W Mokrym znajduje się pomnik upamiętniający akcję partyzancką przeprowadzoną w 1944 r. Tuż przy granicy sołectwa znajduje się monument przypominający początek ofensywy wojsk radzieckich w 1945 r.

Sołtysem Mokrego w kadencji 2011-2015 był Stanisław Wawrzyk, którego w 2015 r. wybrano ponownie na sołtysa. W październiku 2016 r. odbyły się przedterminowe wybory w wyniku których sołtysem został Jerzy Skuza. Wybrano go sołtysem także na kolejną kadencję od 2019 r.