Nie zabieraj podlotów!

Podloty sowy uszatej

Wiosna i lato to czas, w którym na ziemi lub pod drzewem znaleźć możemy podlota – podrośnięte pisklę, które opuściło już gniazdo. Choć młode ptaki mogą wydawać się nieporadne, nadal pozostają pod opieką rodziców i najczęściej są przez nich karmione.

Największym zagrożeniem dla podlotów są zwierzęta domowe, zwłaszcza psy i koty. Dlatego zwłaszcza w okresie wiosennym warto zwracać na nie uwagę i nie wypuszczać ich luzem. Zabieranie podlotów bez potrzeby uniemożliwia im zdobycie umiejętności, dzięki którym ptaki są w stanie poradzić sobie w naturalnym środowisku. Nasza interwencja może być konieczna wyłącznie wtedy, gdy:

•    podlot jest ranny – wtedy należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem zajmującym się pomocą dziko występującym ptakom. Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

•    podlot znajduje się w miejscu niebezpiecznym (np. na jezdni, chodniku lub w innym miejscu, gdzie obecność ludzi lub zwierząt domowych powoduje dla podlota bezpośrednie zagrożenie) – w takim przypadku należy przenieść ptaka w najbliższe bezpieczne miejsce (np. na krzew, niskie gałęzie drzew, parapet – w sposób uniemożliwiający dostęp kotów czy psów).

•    podlot jest atakowany przez ludzi lub zwierzęta domowe. Jeżeli ludzie krzywdzą ptaka – należy w takim przypadku zawsze wezwać policję.

Więcej przydatnych informacji o tym, jak postępować z ptakami, znaleźć można w publikacji „Ptasie interwencje praktyczny poradnik”, przygotowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.  

Dostępność