Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej w Powiecie Staszowskim 2023.

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej w Powiecie Staszowskim.

Harmonogram

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00 – 12.00: ul. Wolności 18, 28-221 Osiek
Wtorek 8.00 – 12.00: ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany
Środa 8.00 – 12.00: ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
Czwartek 12.00 – 16.00: ul. Wolności 18, 28-221 Osiek
Piątek 12.00 – 16.00: ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 15 866 50 63.

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtube, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne.

Dostępność