Nowa droga asfaltowa o długości 2590 m

Droga asfaltowa 2590 m Szydłów Solec Grabki

Na nowej drodze: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz z Przwodniczącą Rady Miejskiej Katarzyną Skuzą.

Mieszkańcy Szydłowa, Solca i Woli Żyznej zyskali asfaltową drogę dojazdową do pól.

Szerokość drogi wynosi 3,5 m z poboczami o szerokości 0,5 m. Droga wewnętrzna jest zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 2503/2, 2504 i 2502 w miejscowości Szydłów oraz na działce ewidencyjnej nr 466 w miejscowości Wola Żyzna i na działce ewidencyjnej nr 326 w miejscowości Solec Stary. Całkowita długość drogi to 2590 m. Koszt inwestycji wyniósł 1.234.587,90 zł.

Logo Programu Polski Ład

Realizacja zadania była możliwa dzięki przeprowadzeniu przez gminę większego projektu pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”), który otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie.

Droga asfaltowa 2590 m Szydłów Grabki Solec

Dostępność