Nowe inwestycje drogowe w Rudkach i Kotuszowie

Od lewej: Beata Kondek – Główna Księgowa ZDP w Staszowie, Józef Żółciak – Starosta Staszowski, Mirosław Bernyś – Dyrektor ZDP w Staszowie, Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Tomasz Dyl – prokurent Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. k., Leszek Guzal – Wicestarosta Staszowski.

W Gminie Szydłów przebudowane zostaną dwa odcinki dróg powiatowych – w Rudkach i Kotuszowie. W Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisane zostały umowy na realizację inwestycji drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowy podpisano pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie i wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. k. w obecności Starosty Staszowskiego Józefa Żółciaka, Wicestarosty Leszka Guzala i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza.

Pierwsza z inwestycji dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Kotuszów. Projekt o wartości 1.391.749,29 zł finansowany jest z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.113.399,00 zł, przy wkładzie Powiatu Staszowskiego wynoszącym 139.175,29 zł i Gminy Szydłów – 139.175,00 zł.

Druga inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik – Potok – Życiny w miejscowości Rudki. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 1.326.305,93 zł, z czego 1.061.044,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Staszowski dołożył do projektu 132.631,93 zł, a Gmina Szydłów – 132.630,00 zł.

Obie inwestycje znacząco wpłyną na poprawę dostępności i jakości dróg w naszej gminie. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych i wsparciu rządowym, mieszkańcy Rudek i Kotuszowa wkrótce będą mogli cieszyć się lepszymi drogami.

UMiG Szydłów / Fot. Starostwo Powiatowe w Staszowie

Dostępność