Nowy przepust na ul. Kazimierza Wielkiego

Przepust na ul. Kazimierza Wielkiego w Szydłowie

W Szydłowie miał miejsce odbiór wyremontowanego przepustu pod drogą powiatową nr 1012T (ul. Kazimierza Wielkiego).

Zadanie pn.: „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 1012T Szydłów – Tuczępy – Pieczonogi w miejscowości Szydłów, ul. Kazimierza Wielkiego”, obejmowało swym zakresem: rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa oraz elementów konstrukcyjnych przepustu, wykonanie ławy fundamentowej w deskowaniu tradycyjnym pod przepust, wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z ułożeniem oraz montażem przepustów rurowych z rur wipro zbrojonych fi 2×120 L=2×10 m, wykonanie ścianek czołowych, umocnienie wlotów i wylotów przepustu elementami prefabrykowanymi, wykonanie warstw konstrukcyjnych z tłucznia oraz nowej nawierzchni: warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W ramach ww. zadania zostały również zamontowane bariery ochronne U-12a oraz wybudowany został chodnik o długości 7 m i szerokości 2 m.

Wykonawcą robót była firma: Roboty Budowlane Obora Zdzisław z Tucząp, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 87.145,50 złotych.

W odbiorze uczestniczył burmistrz Andrzej Tuz, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie: dyrektor Mirosław Bernyś i kierownik działu dróg i mostów Paweł Krakowiak oraz przedstawiciel wykonawcy.

Dostępność