Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy

Sztandar OSP JabłonicaOchotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy
Jabłonica 61
28-225 Szydłów

Prezes: Andrzej Zapart
Naczelnik: Adam Kaczor

Rok założenia: 1969
KRS: 77230

Wyposażenie: samochód Volkswagen T-4, pompa PO-5

Historia OSP w Jabłonicy

Jednostka OSP w Jabłonicy powstała z inicjatywy społeczności wsi. 9 stycznia 1969 r. w domu sołtysa Józefa Kruzla odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyło 35 mieszkańców i dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie. Członkami – założycielami były 22 osoby: Edward Banaś, Jan Banaś, Józef Banaś, Edward Bęben, Stanisław Chmiel, Stanisław Dziedzic, Aleksander Gałązka, Franciszek Gałązka, Tadeusz Gałązka, Feliks Gondek, Józef Grabka, Julian Grabka, Władysław Korcz, Władysław Kowalczewski, Józef Kruzel, Emilian Marczewski, Ferdynand Marczewski, Stanisław Nieduziak, Adam Pyrek, Jan Szymański, Stanisław Szymański i Stanisław Wójtowicz.

Pierwszy zarząd wybrano w składzie: prezes – Emilian Marczewski, naczelnik – Józef Banaś, skarbnik – Franciszek Gałązka, sekretarz – Stanisław Nieduziak, gospodarz – Edward Banaś. W lutym Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie przekazała do użytkowania motopompę M 400 i podstawowy sprzęt gaśniczy.

Strażacy z Jabłonicy - lata 70-te XX w.
Strażacy z Jabłonicy ok. 1973-1975. Fot. ze zbiorów OSP Jabłonica

W 1971 r. zastępcą naczelnika został Stanisław Nieduziak, a sekretarzem Stanisław Chmiel. Dwa lata później Stanisław Nieduziak został naczelnikiem, a jego zastępcą Józef Banaś. Na zakupionym terenie, w czynie społecznym, zbudowano drewnianą szopę na sprzęt przeciwpożarowy. W 1978 r. państwowa straż pożarna w Chmielniku przekazała motopompę M800.

Budowę remizy rozpoczęto w 1981, a ukończono w 1985 r. ze środków finansowych Urzędu Gminy w Szydłowie, PZU, jak również przy wkładzie własnym w postaci materiałów budowlanych i pracy. Ze środków własnych i składki mieszkańców Jabłonicy, w 1989 r. jednostka otrzymała sztandar.

Remiza OSP w Jabłonicy
Remiza OSP w Jabłonicy. Fot. ze zbiorów OSP Jabłonica

Od 1991 r. zarząd działał w składzie: prezes – Marek Bęben, naczelnik – Andrzej Zapart, zastępcą naczelnika – Stanisław Buszko, skarbnik – Jerzy Banaś, sekretarz – Wiesław Gondek, gospodarz – Sławomir Grabka. W 1994 r. prezesem został Aleksander Gałązka, naczelnikiem Stanisław Buszko, zastępcą naczelnika Mirosław Michalski, pozostali członkowie zarządu bez zmian. W roku 2001 zastępcą prezesa został Stanisław Buszko, naczelnikiem Andrzej Zapart, zastępcą naczelnika Adam Kaczor, pozostali członkowie bez zmian.

W 2005 r. jednostka kupiła samochód „volkswagen T-4”. Od 2006 r. skarbnikiem jest Józef Dziedzic.

Obecny skład zarządu przedstawia się następująco: prezes – Stanisław Buszko, naczelnik – Andrzej Zapart, zastępca naczelnika – Adam Kaczor, skarbnik – Józef Dziedzic, sekretarz – Wiesław Gondek, gospodarz – Sławomir Grabka.

Członkami jednostki są: Daniel Buszko, Łukasz Buszko, Marcin Buszko, Rafał Buszko, Stanisław Buszko, Arkadiusz Chmiel, Józef Dziedzic, Adrian Gałązka, Rafał Gałązka, Zbigniew Gałązka, Wiesław Gondek, Sławomir Grabka, Hubert Jastrząb, Mateusz Kaczmarek, Adam Kaczor, Wojciech Kaczor, Jacek Kot, Józef Marczewski, Mirosław Michalski, Czesław Pitek, Robert Pitek, Adam Skwark, Mateusz Szyba, Andrzej Szymański, Paweł Szymański, Andrzej Zapart, Damian Zapart, Marcin Zapart, Mirosław Zapart i Roman Zapart.

Członkami honorowymi są Tadeusz Gałązka i Władysław Kowalczewski. Członkami wspierającymi są Antoni Czapla, Janina Marczewska, Ryszard Marczewski i Stanisław Marczewski.

Strażacy z Jabłonicy - 2009 r.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy w 2009 r. Od lewej: Sławomir Grabka, Andrzej Zapart, Stanisław Buszko, Hubert Jastrząb, Daniel Buszko, Marcin Buszko, Mateusz Kaczmarek, Marcin Zapart, Wiesław Gondek, Damian Zapart, Wojciech Kaczor, Adam Kaczor, Mirosław Zapart, Mateusz Szyba. Fot. Mateusz Szwarc